Alla brottas nog med utmaningar ibland, både inom privatlivet och i yrkeslivet. Saker och ting blir inte som man tänkt sig. Saker som kommer emellan. Det kan vara barnen, kollegorna, leverantörerna. Det kan vara tuffa tidsramar eller budgetar, eller i stort sett vad som helst.

Men hur hanterar man sina utmaningar på ett effektivt sätt? Hur gör man för att prioritera? Var hittar man energin när saker känns tufft?

Här kan coaching vara en bra sak. Att anlita en professionell coach som kan guida dig och hjälpa dig att se saker från en annan vinkel. Få dig att hitta lösningar inom dig själv eller arbetsgruppen.

En coach främsta uppgift är att leda dig ur dina mentala knutar och få dig att hitta lösningarna som du bär inom dig. När du själv kan komma fram med lösningarna så är de inte bara mer förankrade, dom är också lättare att genomföra då det är dina inre värderingar som styr. Man gör saker av rätt anledning. En oerhört viktig detalj då det gäller att lyckas med svårigheten man har framför sig.

En coach arbete kan ta olika lång tid beroende på målsättning, svårighetsgrad och viljan hos klienten att verkligen ta sig an uppgiften. En normalt uppdrag kan t.ex. vara 6 träffar på 8 veckor och samtalen varar i 1 timme. Däremellan får klienten arbeta med sina uppgifter som denne själv kommit fram till under samtalet.

Coachen kan också ta sig an grupper, såsom ledningsgrupper eller arbetsgrupper där arbetet går ut på att få gruppmedlemmarna att samspela effektivt. Här handlar det mycket om kommunikation inom gruppen. Att lära sig förstå hur andra tänker och agerar för att kunna utnyttja allas potential på ett effektivt sätt.

Lasse Nygren på Longwind Coaching AB är just en sådan coach.

Lasse har jobbat i över 20 år som chef, säljare och entreprenör och har sadlat om till att bli en professionell coach. Lasse hjälper företag som har kört fast och behöver ny fart för att komma loss i sina processer. Lasse har coachat företag med över 40 anställda där alla varit med i förändringsarbetet med mycket goda resultat.

-Om man har alla med sig på tåget från början och gör alla delaktiga kan kan få igenom stora förändringar i ett företag, säger Lasse. Att hantera så många ställer stora krav på mig som coach. Varje person är unik och du måste kunna anpassa dig till att de kommunicerar och agerar olika, säger Lasse.

-Min passion ligger i att se hur mina klienter spritter av iver att komma igång. En del har inte tid att sitta kvar sessionen ut. Det är en fantastisk känsla att se en person som stått inför ett problem eller motgång växla över till att få kraft och energi igen.

Lyssna på Lasses video om hur du också kan börja din personliga utvecklingsresa.

Du kan ta del av Lasses erbjudande här!

Ledarskapscoaching